Ga direct naar:

December 2021 Kerstmis

Véronique van den Engh is vrijwel iedere zondag (en op kerkelijke feestdagen) te horen voor en na de liturgievieringen in de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch

Zoveel mogelijk wordt het groot orgel van de kathedraal bespeeld. 

De liturgievieringen in de kathedraal zijn standaard om 10.00 uur en 12.00 uur.

24 december 18.45/20.10/23.10 uur Nachtmis
Voor Diverse Kerstmuziek:
Toccata on 'Veni Emmanuel' Andrew Carter Geb. 1939
Maria die soude naar Bethlehem gaen Flor Peeters 1903-1986
Variaties Noël 'ans un grange champȇtre’ Albert de Klerk 1917-1998
Prelude on the Sussex Carol Russel Schulz-Widmar Geb. 1944 
In dulci jubilo, BWV 751 Johann Sebastian Bach 1685-1750
Vom Himmel hoch da komm ich her Johann Pachelbel 1653-1706
Es ist ein Ros' entsprungen Johannes Brahms 1833-1897
Noël Suisse  Louis Claude Daquin 1694-1772
Prelude ‘Irby’ (Once in Royal David’s city) David Willcocks 1919-2015
Na In dulci jubilo, BWV 729 Johann Sebastian Bach 1685-1750
Noël étranger Louis Claude Daquin 1694-1772
25 december 7.50 uur Herdertjesviering
Voor Noël étranger Louis Claude Daquin 1694-1772
Na In dulci jubilo, BWV 729 Johann Sebastian Bach 1685-1750
25 december 9.50/11.50 uur 1e Kerstdag
Voor Prelude ‘Irby’ (Once in Royal David’s city)  David Willcocks 1919-2015
Na In dulci jubilo, BWV 729 Johann Sebastian Bach 1685-1750
26 december 9.50/11.50 uur 2e Kerstdag
Voor Noël Suisse Louis Claude Daquin 1694-1772
Na Prelude on the Sussex Carol Russel Schulz-Widmar Geb. 1944

Overige muziek tijdens de vieringen in de Sint-Janskathedraal: Schola Cantorum 

Wijzigingen voorbehouden.