Ga direct naar:

CD Spectrum

De Schola Cantorum zingt een selectie koorwerken uit haar repertoire.
Véronique van den Engh begeleidt het kathedrale koor op het koororgel van de Sint-Janskathedraal.

De cd Spectrum is te bestellen via: Schola Cantorum bestelformulier

Meer info en luisterfragmenten: CD Spectrum

Hieronder is meer informatie over de CD Spectrum te lezen.

Het repertoire van de Schola Cantorum is een bijzonder rijk en gevarieerd Spectrum van koormuziek en heeft muziek uit de rennaisance en hedendaagse muziek als twee belangrijke pijlers.
In de afgelopen twintig jaar werden aan dit repertoire Engelse koormuziek uit de 16e en 17e eeuw en dubbelkorige composities toegevoegd.
Zo ontstond een rijk scala aan koorwerken die wekelijks in de kathedraal klinken.

Onderstaande koorwerken zijn op de cd Spectrum te beluisteren:

De cd Spectrum is te bestellen via: Schola Cantorum bestelformulier